Privacybeleid van USPlattegrond

Gepubliceerd: 01 januari 2017

Bedankt dat u USPlattegrond gebruikt. Hieronder volgt een omschrijving over het verzamelen, opvragen en het gebruik van de gegevens die worden verwerkt door USPlattegrond.

 

Wat en waarom

Bij het opstarten en gebruik van USPlattegrond worden bepaalde gegevens opgevraagd. Deze gegevens zijn nodig voor de juiste werking van USPlattegrond.

Aanmelden. Bij het voor het eerst opstarten van USPlattegrond wordt een begraafplaatscode gevraagd. Deze code wordt lokaal op het device opgeslagen. Dit gegeven is nodig voor het opvragen van de gegevens van de begraafplaats.

Gebruik. Bij het gebruik van USPlattegrond worden gegevens van rustplaatsen en overledenen opgevraagd. Deze en andere gegevens zijn nodig om de gewenste informatie aan de gebruiker te tonen.

Met wie

De gegevens die USPlattegrond verzameld worden met niemand gedeeld. De gegevens dienen alleen ter identificatie, authenticatie of informatie. Geen van de via de webservice verkregen gegevens wordt op het device bewaard of opgestuurd naar ons of een andere partij.

Hoe

Omdat de applicatie geen gevoelige informatie ophaalt geschiedt de communicatie over een niet beveiligde verbinding. Bij de communicatie wordt een controle code berekend welke op de webserver wordt gecontroleerd. Alleen als die overeenkomen vindt er uitwisseling van gegevens plaats.

Contact

Heeft u nog vragen over USPlattegrond of de privacy? Neem dan contact met ons op  via info@trobit.com.